TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİNE

200.000 TL HİBE DESTEĞİ

 
Biz Kimiz?
 

BİGG-Ege; Ege Teknopark, Ege Üniversitesi, nüvEGE Kuluçka Merkezi ve EÜ EBİLTEM-TTO'nun deneyim, yetkinlik ve altyapılarını bir araya getiren bir ön kuluçka programıdır.

Resmi arayüz kuruluşu olarak, TÜBİTAK'ın 200.000 tl'lik hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişim programı ile bir startup kurmak isteyen girişimci adaylarına özel destek sağlar.
 
BİGG-Ege'nin saha operasyonlarını koordine eden Ege Teknopark kuluçka merkezi
nüvEGE; 2015'ten beri donanım ve yaşam bilimleri odaklı ekren aşama startuplara uçtan uca destek sağlamaktadır. 2017-2019 yıllarında  TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim programına yönlendirdiği girişimler 4 milyon tl'den fazla hibe tohum sermayeye ulaşmıştır. 2017'den bugüne TÜBİTAK'a yönlendirdiği 35 girişim takımının 25'i fona erişmiştir. 3 yıla yayılmış %71 başarı oranı ile sürdürülebilir başarısını ispatlamış bir programdır. 
 
BİGG-Ege projesinin resmi yürütücüsü
Ege Teknopark başta yaşam bilimleri ve sağlık alanları olmak üzere İzmir ve bölgedeki teknoloji faaliyetlerinde merkezi bir rol üstlenen Türkiye'nin hızla büyüyen Teknoparklarındandır. EÜ EBİLTEM-TTO ise Türkiye'nin en eski ve deneyimli teknoloji transfer ofislerinden biri olarak teknoloji ticarileştirme konusundaki uzmanlık sahibidir.
 
Bu ekosistemin bir parçası olarak TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'na hazırlanmak için
 

 
Başvuru Şartları
 

BİGG-Ege ön kuluçka programı, parçası olduğu nüvEGE Kuluçka Merkezi tematik odağı ve uzmanlığı doğrultusunda aşağıdaki teknoloji alanlarındaki başvuruları kabul etmektedir.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 

-- Giyilebilir Teknolojiler

-- IoT

-- Tüketici Elektroniği

-- Elektronik Sistemler

-- Akıllı Ev & Şehir Teknolojileri

-- Ses, Görüntü, Metin İşleme

-- Diğer

Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)

-- Robotik, Otonom Robotlar

-- Endüstriyel IoT

-- Yeni Malzeme Teknolojileri

-- Yeni Üretim Teknolojileri (Mikro, Katmanlı vb.)

-- Endüstriyel Bilişim (yapay zeka, veri madenciliği, optimizasyon vb.)

-- Diğer

Sağlık ve İyi Yaşam

-- Tıbbi Cihaz Teknolojileri

-- E-Sağlık & İyi Yaşam Teknolojileri

-- Hastalıkların Tanı ve Tedavisine Yönelik Teknolojiler

-- Uzun Yaşama Yönelik Teknolojiler

-- Tedaviye Erişim ve Tedavi Maliyetlerine Azaltmaya Yönelik Teknolojiler

-- Biyomedikal & Malzeme Teknolojileri

-- Diğer

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

-- Beslenme ve Fonksiyonel Gıda Teknolojileri

-- Toprak ve Bitki Teknolojileri

-- Sürdürülebilir Üretim Teknolojileri (kapalı mekan, dikey tarım vb.)

-- Akıllı ve Temiz Tarım Teknolojileri

-- Gıda Güvenliği, Kalitesi, İzlenebilirliğe Yönelik Teknolojiler

-- Su Ürünleri

-- Biyoteknoloji

-- Diğer

Başvuru öncesi aşağıdaki başvuru kriterlerini ve seçim kriterlerini

incelemeyi unutmayın!

Başvuru Şartları


TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir:


1) Eğitim durumu şunlardan biri olmalı:
- Herhangi bir
örgün öğretim (uzaktan eğitim ve açık öğretim OLMAYAN) lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,


- Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,


- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.
 

2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olma,


3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması(şahıs şirketi dahil şirket hissesi olmaması)

Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.

Seçim Kriterleri

Ön kuluçka programına kabul edeceğimiz girişimleri üç kritere göre seçiyoruz:


1) Girişim takımın yetkinliği:

n az iki kişiden oluşan, iş fikrine konu teknolojiyi geliştirebilme ve ticarileştirebilme yetkinliklerine sahip olmak


2) Ar-Ge ve yenilik seviyesi:

İş fikri sonucu geliştirilecek ürünün lokal ve global rakipleri karşısındaki teknolojik üstünlükleri veya farklılıkları 


3) Ticarileşme potansiyeli: Pazar hacmi, rekabet durumu, ölçeklenebilecek bir startup oluşturma potansiyeli

TÜBİTAK'ın BiGG programı hakkında diğer detaylar için:

http://bigg.tubitak.gov.tr/

 
NEDEN BiGG-Ege?
 

BiGG-Ege ön kuluçka programına kabul edilen girişimciler nüvEGE Kuluçka Merkezi ekosisteminin bir parçası haline gelerek teknoloji girişimciliği yolculuklarında aşağıdaki desteklere erişirler.

Birebir Koçluk

İhtiyaç ve problemlerinize hızlı çözüm üretecek, sürekli erişebileceğiniz, girişiminize özel, süreç boyunca yanınızda olacak uzman 

Patent Araştırması

İş fikrinizin fikri mülkiyet açısından bariyerlerini netleştirmek için ücretsiz patent araştırması desteği

Mentorluk

Sektör / uzmanlığa özel, tecrübe ve iş ağı paylaşımı odaklı flash mentorluk

İş Modelleme

İş modelleme ve iş modelinden iş planına geçiş sürecinde iş fikrinize özel olarak belirlenen performans metrikleri ile takip

Eğitim

2 günlük, temel teknoloji girişimciliği konularını kapsayan kamp

Altyapı

Ücretsiz ıslak, mekanik laboratuvar ve ortak çalışma alanı, şirketleşme sonrası Ege Teknopark'ta ofis imkanları

 
Partnerler
 

Siz de bu ekosistemin bir parçası olmak ister misiniz?

 
İletişim
 

Adres:

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

 

nüvEGE Kuluçka Merkezi; 

Ege Üniversitesi Kampüsü, Erzene Mah. Ankara Cad. EBİLTEM Binası 35100 Bornova İzmir

Hızlı İletişim:

girişimcilik@ebiltem.ege.edu.tr

 

Tel: 0232 343 44 00 - 175